Društvo

Društvo za kakovost življenja Zemlja Mati je prostovoljno, samostojno, nevladno, nepolitično in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo na področju ohranjanja naravne dediščine in običajev, povezanih z naravo in zemljo.

Društvo povezuje ter združuje predvsem državljane Slovenije, ki se želijo ukvarjati in aktivno udejstvovati na področju ohranjanja naravne dediščine, spodbujati naravni način življenja v naravnem okolju in ozaveščati javnost o pomembnosti varstva naravne dediščine. V delovanje in dejavnosti so vključeni tako posamezniki kot družine z otroki.

Več o društvu si lahko preberete v Statutu društva za kakovost življenja Zemlja Mati.

Namen in cilji društva

 • Društvo se zavzema za ohranjanje naravne dediščine,
 • razširja splošno kulturo in razvija human in odgovoren odnos do naravne dediščine,
 • razvija pripadnost in odgovornost do ohranitve čistega naravnega okolja,
 • dejavno vpliva na okolje in člane,
 • posameznikom omogoča kakovostno preživljanje prostega časa,
 • organizira kulturne, izobraževalne, umetniško ustvarjalne in ekološko naravnane dejavnosti,
 • organizira dejavnosti preko katerih ljudje lahko sami izkusijo povezavo z naravo in razširijo svoje znanje,
 • ozavešča in razvija občutljivost za naravo,
 • ozavešča razumevanje naravnih zakonov s pomočjo kulturne in duhovne dediščine in filozofije starodavnih ljudstev, ki so tesno povezana z naravo; spoznavanje njihovega načina življenja, njihovih tradicij in običajev (severno ameriški, južno ameriški indijanci, aboridžini, afričani…)
 • povezuje različne kulture, preseganje različnosti in poglabljanje občutka povezanosti na Zemlji,
 • sodeluje in podpira delovanje drugih društev in organizacij z podobnimi programi in cilji.

Svoj namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog:

 • skrbi za izobraževanje svojih članov s področja varovanja in ohranjanja naravne dediščine.
 • Organizira mladinske in otroške programe, organizira predavanja, srečanja, tečaje, delavnice, razstave, koncerte, debatne večere in druge prireditve.
 • Izvede nakup ali zakup zemljišča za izvedbo dejavnosti, kjer ljudje lahko sami izkusijo povezavo z naravo in organiziranje srečanj.
 • Zbira finančna sredstva: članarina, dobiček od prireditev, lastni projekti, prodaja ročno izdelanih tradicionalnih izdelkov, prispevki, donacije, lasten časopis, skrbi za izdajo društvenega časopisa, skrbi za varovanje okolja.

Donacije

Društvo za kakovost življenja Zemlja Mati deluje na področju ohranjanja naravne dediščine in običajev, povezanih z naravo in zemljo. Smo prostovoljno, samostojno, nevladno, nepolitično in nepridobitno združenje fizičnih oseb. Naš poglavitni namen je spodbujanje naravnega načina življenja v naravnem okolju in ozaveščanje javnosti o pomembnosti varstva naravne dediščine.

Vse to je še posebej pomembno v časih, ki so pred nami.

Ker z našimi priporočljivimi minimalnimi donacijami pokrijemo le osnovne in najnujnejše stroške organiziranih taborov, dodatno prispevki pa gredo za nakup osnovnih sredstev in drugih pripomočkov, ki jih potrebujemo za izpeljavo dejavnosti.

KAKO NAM LAHKO POMAGATE?

Finančne ali materialne donacije 
V kolikor ste pripravljeni oz. imate možnost društvu pomagati in prispevati svoj delež, vas z veseljem vabimo, da nas kontaktirate.
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki z dodatnimi finančnimi ali materialnimi prostovoljnimi prispevki podpirate in omogočate delovanje društva.

HVALA in vse dobro!
»Mitakuye Oyasin«

Napovednik potilnic

Napovednik potilnic

Ste že kdaj zbrali pogum in ste oviti v brisačo zlezli v nizko kupolo iz drevesnih vej, pokrito s platnom in z odejami, postavljeno sredi narave? Ste se že prepustili petju indijanskih pesmi, sredi popolne teme, v vročini in pari? Pridružite se nam, kajti le izkušnja šteje.

   Informacije o potilnicah

Trenutki, ujeti v fotografijo

Trenutki, ujeti v fotografijo

Starodavnih skrivnosti, modrosti in brezpogojne ljubezni se učimo v sobivanju z naravo. Skupaj nam uspe doživljati in izkušati čarobnost in svetost Matere Zemlje in samih sebe.

   Oglejte si fotogalerijo

Mediji o nas

Mediji o nas

Preberite, poslušajte ali poglejte kaj so v medijih zapisali o naši filozofiji, društvu za kakovost življenja Zemlja Mati, kulturni dediščini severnoameriških Indijancev ter starodavnih modrosti in skrivnosti domorodnih ameriških ljudstev.

   Kaj so zapisali v medijih?